Općina Brinje sklopila ugovor o nabavi spremnika za odvojeno prikupljanje otpada

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Općina Brinje sklopili su ugovor o nabavi spremnika za odvojeno prikupljanje otpada na temelju Javnog poziva za iskaz interesa za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada.

Procijenjeni iznos nabave spremnika za odvojeno prikupljanje otpada za potrebe Općine Brinje iznosi 565.995,03 kune, s time da će Fond financirati 85 %, a Općina Brinje 15% ukupnog iznosa.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Sukladno odobrenim sredstvima, nabavit će se spremnici za papir/karton, plastiku, tekstil te kućni komposteri.

Nabavljena količina spremnika bit će dovoljna da svako kućanstvo dobije na korištenje po jedan spremnik za odvojeno prikupljanje papira i plastike te kućni komposter za one građane koji se odluče na kućno kompostiranje.

Kroz ovaj projekt će se nabaviti ukupno 2430 spremnika za odvojeno prikupljanje otpada.

Cilj ove mjere je da se do 2020. poveća stopa odvojenog prikupljanja komunalnog otpada za 4% u odnosu na 2016.

L.O./A.M.