Općina Karlobag uputila poziv za predlaganje Programa javnih potreba

Načelnik Općine Karlobag Ivan Tomljenović objavio je Javni poziv za predlaganje Programa javnih potreba Općine Karlobag u područjima: predškolskog odgoja i obrazovanja, školstva, sporta, kulture i tehničke kulture te udruga građana za 2021. Godinu. Javne potrebe u području predškolskog odgoja i obrazovanja, školstva, sporta, kulture i tehničke kulture, udruge građana, zdravstvene zaštite i socijalne skrbi za koje se sredstva osiguravaju iz proračuna Općine Karlobag jesu djelatnosti i poslovi, akcije i manifestacije od interesa za Općinu Karlobag i njezine građane koje se programom utvrde kao javne potrebe.
Prema postojećim kriterijima za sredstva koja se osiguravaju u proračunu Općine Karlobag za 2021. godinu svoje programe mogu prijaviti ustanove, društva ili udruge koje ispunjavaju uvjete:

-Da je registrirano područje djelatnosti i djelovanja Općina Karlobag ili da ostvaruju programe ili projekte kojima se zadovoljavaju javne potrebe i interesi Općine Karlobag.
-Ispunjavaju sve obveze propisane Zakonom o udrugama odnosno Zakonom o ustanovama.
-Da ostvaruju humanitarne programe od interesa za Općinu Karlobag, odnosno programe ili projekte koji pridonose razvitku i općem napretku Općine Karlobag, njenoj pozitivnoj promociji, pozitivnoj medijskoj vidljivosti te povećanju njenog položaja i ugleda
-Imaju registriranu djelatnost za koju se projektom ili programom javlja za sufinanciranje putem javnog poziva ili natječaja
-Da su u slučaju prethodnog dobivanja financijskih sredstva iz Proračuna Općine Karlobag opravdali njihovo trošenje
-Imaju podmirene sve obveze prema Državnom proračunu i Općini Karlobag.

Nastavak ispod oglasa

Prijedlozi programa moraju biti obrazloženi na način da konkretno održavaju aktivnosti i projekte koji predstavljaju interes za Općinu Karlobag, te moraju biti osmišljeni i usmjereni stvarnim potrebama i ljudima u zajednici te temeljeni na već postignutim rezultatima i pozitivnoj praksi udruge. U obrazloženju prijedloga predlagatelji će dostaviti kratki i detaljan opis programa, mjesto i vrijeme održavanja programa, financijski plan, odnosno specificirani troškovnik za izvršavanje predloženog programa, u kojem će navesti podatke o ukupnim troškovima izvršenja programa, o dijelu sredstava koja osiguravaju iz vlastitih i drugih izvora, te o dijelu sredstava koja predlažu da ih osigura Općina Karlobag.
Pozivaju se sve ustanove, udruge i druge organizacije u navedenim područjima da dostave prijedloge programa pripremljene u skladu sa sadržajem ovog poziva do 15. ožujka 2021. godine na adresu Općine Karlobag.

L. O.