Općina Lovinac prekida izravni rad sa strankama

0

Zbog širenja korona virusa sve je više jedinica lokalne samouprave u Ličko-senjskoj županiji koje ograničavaju izravni kontak građana sa svojim službenicima. Ovaj način poslovanja od danas je uvela i Općina Lovinac zbog učinkovitije  kontrole širenja zaraze uzrokovane COVID-19. Jedinstveni upravni odjel Općine Lovinac do daljnjega neće primati stranke u izravnom kontaktu.

Ovaj odjel zadržava isto radno vrijeme te je dostupan svim zainteresiranim strankama putem službene elektroničke pošte opcina@lovinac.hr, telefonske linije 053/681-005 te službene web stranice Općine Lovinac.

Oglas

L. O.