Općina Perušić nastavlja s investicijama na području Kosinja

Most na rijeci Lici u Kosinju.

Već smo javljali o brojnim pripremnim ili započetim radovima na širem području Općine Perušić. Ovo se posebno odnosi na Kosinjsku dolinu gdje su već intenzivirani mnogi infrastrukturni zahvati vezani uz mega-projekt HEP-a i izgradnje HES „Kosinj 2“.

Općina Perušić je investitor projekta asfaltiranja nerazvrstanih cesta na potezu Rudinka-Donji Kosinj. Riječ je investiciji cca. milijun kuna osiguranih u općinskom proračunu za tekuću godinu.

Nastavak ispod oglasa

M.S.