Predstavnici Lokalne akcijske grupe Lika posjetili su Općinu Rakovica. Održan je radni sastanak s predstavnicima javnog, gospodarskog i civilnog sektora Općine Rakovica u svrhu izrade Lokalne razvojne strategije LAG-a LIKA za razdoblje 2014.-2020., a s ciljem izrade SWOT analize koja podrazumijeva uvid u razvojne potrebe i potencijale područja LAG-a te predlaganja projekata za područje Općine Rakovica koji će postati sastavni dio Lokalne razvojne strategije LAG-a LIKA za razdoblje 2014.-2020.
Načelnik Općine Rakovica Franjo Franjković izrazio je zadovoljstvo radom LAG-a LIKA i naporima koji se ulažu u razvoj ruralnih područja te dao potporu projektu INTEGRA LIKA 2020 potpisivanjem Sporazuma o partnerstvu. Voditelj LAG-a Lika Tomislav Kovačević prisutnima je predstavio projekt INTEGRA Lika 2020.
-INTEGRA Lika 2020 je petogodšnji projekt čiji je glavni cilj brendirati Liku i Hrvatsko Primorje kao globalno prepoznatljivu regiju, ekološki prihvatljivu s bogatom autohtonom gastronomskom ponudom, samoodrživim gospodarstvima i prirodnim ljepotama. Općina Rakovica perspektivan je kraj za razvoj turizma i poljoprivrede, što je upravo na glavnoj listi prioriteta rada LAG-a Lika., zaključio je Tomislav Kovačević te je ovom prilikom dodijelio plaketu za partnerstvo na projektu koju je u ime Općine preuzeo načelnik Franjković. Općina Rakovica u članstvo LAG-a Lika ušla je još 23. prosinca 2015. godine, čime LAG Lika danas broji 12 jedinica lokalne samouprave s ukupnom površinom od 5.937,5 km2 te pokriva područje tri županije – Ličko-senjsku, Zadarsku i Karlovačku.

H. J.