KORENICA-Na zadnjoj sjednici Općinskog vijeća Općine Plitvička jezera znakovito je bilo izvješće načelnika Borisa Luketića koji je detaljno elaborirao  stavke iz  Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture Općine Plitvička Jezera za 2014. godinu. Za  održavanje čistoće javnih površina planirana je  642 tisuće kuna, dok je za tu namjenu utrošeno  gotovo 593 tisuće. Nešto manje od planiranog potrošeno je i na zimsku službu i nasipanje nerazvrstanih cesta, pa su  umjesto planiranih  2.8 milijuna, ove dvije stavke stajale 2 milijuna i 774 tisuće kuna. Za tekuće održavanje groblja bilo je planirano 110 tisuća kuna, a utrošeno je svega  82 tisuće. Iz planiranih financijskih gabarita „iskočila“ je jedino javna rasvjeta. Od planiranih troškova redovnog održavanja rasvjete i potrošnje el. energije u iznosu 770 tisuća, ova je stavka iznosila nešto više od 791 tisuću kuna. Sve navedene stavke Programa  iznosile su 4.244.785 kuna, što se uprihodovalo  iz komunalne naknade i općih prihoda i primitaka.

L.O.