Općine i Gradovi raspolažu državnim poljoprivrednim zemljištem

0

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je Pravilnik o dokumentaciji potrebnoj za raspolaganje  poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države. Program donosi općinsko ili gradsko vijeće za svoje područje na prijedlog načelnika  Općine ili gradonačelnika te ga šalje na mišljenje županiji i suglasnost Ministarstvu poljoprivrede.

Programi raspolaganja trebaju sadržavati ukupnu površinu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području jedinice lokalne samouprave, podatke o dosadašnjem raspolaganju poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području jedinice lokalne samouprave i vrstu proizvodnje  koja se tu obavljala, površine određene za povrat i za zamjenu kada nije moguć povrat imovine oduzete za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine,  površine određene za prodaju, jednokratno, maksimalno do 25% ukupne površine poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države, površine određene za zakup, površine određene za zakup za ribnjake, površine određene za zakup zajedničkih pašnjaka, površine određene za ostale namjene, odnosno površine koje se mogu privesti nekoj drugoj nepoljoprivrednoj namjeni, jednokratno, maksimalno do 5% ukupne površine poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države. Zakonom o poljoprivrednom zemljištu također je predviđeno kako jedinica lokalne samouprave  može odrediti maksimalnu površinu koja se može dati u zakup pojedinoj fizičkoj ili pravnoj osobi. U maksimalnu površinu uračunavaju se sve površine državnoga poljoprivrednog zemljišta koje je pojedina fizička ili pravna osoba dobila u zakup temeljem ranije provedenih natječaja. Jedinice lokalne samouprave dužne su donijeti Program raspolaganja u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu Zakona o poljoprivrednom zemljištu.

Oglas

M.P./L. O.