Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavilo je Odluku po Javnom pozivu za financijsku potporu iz Državnog proračuna za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2020. godini po kojemu je Općini Brinje odobreno 148.500  kuna za sufinanciranje rada Dječjeg vrtića Tratinčica.

S obzirom da je prošle godine u vrtiću oformljena još jedna odgojna skupina i zaposlena jedna odgajateljica, ovim sredstvima prvenstveno će se pokriti novonastali troškovi , te poboljšati uvjeti boravka djece u Dječjem vrtiću Tratinčica koji trenutno pohađa 27 djece raspoređeno u 2 odgojne skupine.

Dobivenom financijskom potporom ostvariti će se uvjeti za kvalitetno održavanje programa predškolskog odgoja kao i povećanje mogućnosti obuhvaćanja djece u predškolske programe. Uz navedeno, jedan od glavnih ciljeva je osiguravanje jednakih mogućnosti pristupa vrtiću djeci koje dolaze iz obitelji slabijeg socijalnog statusa kako socioekonomski uvjeti ne bi bili kriteriji koji će onemogućavati djeci boravak u vrtiću.
Sve navedeno planirano je kako bi se osiguralo podizanje socijalne sigurnosti i društveno odgovornog ponašanja, jer će se tako stvoriti pozitivno okruženje za obiteljski život u ruralnom području

Dječji vrtići su preduvjet kvalitetnog razvoja predškolskog odgoja, uvjet za ostanak mladih ljudi na području Općine i uvjet za proces dolaska novih kadrova na područje Općine.

Uz navedeno Općina Brinje kontinuirano ulaže u predškolski odgoj sve s ciljem podizanja kvalitete smještaja djece i samih zaposlenica Dječjeg vrtića Tratinčica.
Kroz ulaganja se postigao standard smještaja u vrtiću s kojim se malo tko može ponositi kao naša lokalna zajednica.

L.O./OB