TULOVE GREDE, Juzni Velebit M. Smolcic

Noću s 21. na 22 siječnja 1993. godine pod punom ratnom spremom iz Gospića je put Maslenice krenula 6. gardijska brigada „Vukovi“. Snage su bile raspoređene na položajima oko Rovanjske koju su to tada držale neprijateljske snage. Nalet Vukova bio je munjevit i u svega nekoliko sati borbe to je područje bilo oslobođeno, bez gubitaka s hrvatske strane. Danima ranije na to su područje „Vukovi“ dopremali tenkove i teško topništvo. Operacija kodnog imena Gusar, popularno operacija Maslenica bila je oslobodilačka operacija Oružanih Snaga Republike Hrvatske i pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova RH, protiv vojnih snaga Republike Srpske Krajine koje su u zaleđu Zadra do tada držale okupiranim područje koje je prekidalo kopnenu komunikaciju Dalmacije s ostalim područjem pod kontrolom legitimnih vlasti Republike Hrvatske. Vojna je akcija pripremana i izvedena u razdoblju od 6. do 27. siječnja 1993.; same su borbe na terenu otpočele 22. siječnja 1993. u 6 sati. Tijekom akcije hrvatski vojnici i policajci oslobodili su zadarsko zaleđe, Masleničko ždrilo i zrakoplovnu luku Zemunik, a naknadno je oslobođena i brana Peruća, koju su pobunjeni Srbi pokušali srušiti dizanjem u zrak. Maslenica je bila prekretnica u Domovinskom ratu.

Gardistima 6. gbr. „Vukovi“ zapovijedao je pukovnik (danas umirovljeni general) Mirko Norac. „Vukovi“ su zaposjeli najteži dio tamošnje bojišnice: visove Velebita oko Tulovih greda gdje se u dubokom snijegu temperatura zraka te zime nerijetko spuštala do -25 stupnjeva C. Tijekom žestokih borbi u ovoj operaciji. „Vukovi“ nisu izgubili niti jednog pripadnika, dok se njihova tenkovska bojna iskazala u borbama oko oslobađanja Jasenica.
Povratkom u Gospić brigada olukom Glavnog stožera OS RH mijenja naziv u 9.gbr. „Vukovi“, časno ime koje su nosili do konca Domovinskog rata.

L. O.