GOSPIĆ- Temperatura zraka od +6 stupnjeva C počela je otapati snijeg i led. Ledenice dulje i od 2 metra postale su opasnost za prolaznike pa je „Komunalac“ organizirao kidale ovih zimskih uresa s nekoliko zgrada. Najsloženija je situacija na „Uglovnici“ gdje bi pad leda sa visokih krovova i u manjoj količini mogla biti pogibeljna. U pomoć je pristigla hidraulična korpa visine do 17 metara iz koje su hrabriji radnici lomili led. Sve se događalo pod budnim okom direktora Nile Devčića koji je zadovoljno pratio radove. Stožer zimske službe Grada Gospića i dalje upozorava građane da ne ignoriraju jasno istaknute obavijesti o opasnosti od leda i snijega s krovova.
M. S.