Vezano za netočne navode objavljene u sinoćnjoj emisiji televizije VOX Zadar i na lokalnom portalu u kojima stoji “kako je nakon 14 godina Grad Gospić ukinuo koncesiju mladom dimnjačaru g. Denisu Aniću kada je na Facebooku odvažio baciti komentar gradonačelniku Gospića Petru Krmpotiću”, smatrali smo bitnim reagirati na iste radi istinitog informiranja građana o organizaciji dimnjačarske službe na području Grada Gospića.

Naime, Gradsko vijeće Grada Gospića je 24. lipnja 2008. godine donijelo Odluku o dodjeli koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Gospića Dimnjačarskom obrtu „ANIĆ“, na vrijeme od 5 godina. Istekom navedenog perioda, a u razgovoru sa g. Anićem isti je izjavio nemogućnost prijave na nastavak koncesije, odnosno ispunjavanja neizostavnog uvjeta natječaja obavljanja djelatnosti dimnjačarske službe zbog dugovanja prema Republici Hrvatskoj, odnosno Poreznoj upravi.

Svjesni činjenici kako se radi o deficitarnom zanimanju na području Grada Gospića, ali i na području cijele Ličko-senjske županije, na prijedlog gradonačelnika Gradsko vijeće Grada Gospića dana 21. ožujka 2013. godine donijelo je Odluku o organizaciji dimnjačarske službe, kojom se istekom postojeće koncesije, djelatnost obavljanja dimnjačarske službe na području Grada povjerava trgovačkom društvu “USLUGA” d.o.o. Gospić, (sada Komunalac Gospić d.o.o.)

Razlog ovakve odluke polazi i od odredbi Zakona o zaštiti od požara. Naime tim se zakonom uređuje poduzimanje mjera i radnji za otklanjanje uzroka požara, za sprečavanje nastajanja i širenja požara, za otkrivanje i gašenje požara, za utvrđivanje uzroka požara i za pružanje pomoći pri otklanjanju posljedica prouzročenih požarom.

Zaštitu od požara općenito organiziraju i njezino provođenje osiguravaju vlasnici odnosno korisnici građevina, građevinskih dijelova i prostora. Zaštitu od požara organiziraju i župani, gradonačelnici i općinski načelnici, koji ujedno vode brigu o uspješnom provođenju i poduzimanju mjere za unapređenje zaštite od požara.

Pravni temelj za donošenje Odluke o organizaciji i radu dimnjačarske službe je članak 4. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu, kojim je propisano da se komunalne djelatnosti mogu obavljati u skladu sa odredbama predmetnoga Zakona(u ovom slučaju obavljanje djelatnosti dimnjačarske službe)jednim od neposrednih načina obavljanja, ovim prijedlogom Odluke predložen je povjeravanje obavljanja predmetne komunalne djelatnosti na području Grada Gospića trgovačkom društvu “USLUGA” d.o.o. Gospić.
Kako bi osigurali kvalificiranu radnu snagu za obavljanje povjerene djelatnosti, temeljem ukazane potrebe, komunalno poduzeće USLUGA d.o.o. Gospić u dva je navrata raspisivalo natječaj za popunjavanje radnog mjesto majstor dimnjačar, na koji se nitko nije javio, odnosno ni g. Anić, iako je bio obaviješten o istome.

Kako bi osigurali obavljanje predmetne komunalne djelatnosti, a izrazito važne, kako je i navedeno, Trgovačko društvo „USLUGA“ d.o.o. je sklopilo ugovor s g. Anićem je sklopilo ugovor o izvođenju predmetne usluge, a koju isti obavlja i danas. Za podatak stoji i činjenica kako je istome za navedene predmetne usluge tijekom 2014. godine ukupno plaćeno 133.857,48 kuna.

U priopćenju,
Direktor komunalnog poduzeća             Zamjenik gradonačelnika
Komunalac Gospić d.o.o.                      Grada Gospića zadužen za komunalne djelatnosti
Milan Devčić, ing.                             Ivan Biljan, dipl. ing