Organizacijski odbor “Referendumski ustanak” – Obrazloženje referendumskih pitanja

Organizacijski odbor akcije “Referendumski ustanak” obraća se svekolikoj hrvatskoj javnosti, s obrazloženjima i objašnjenjima razloga za raspisivanje referenduma u svezi četiri pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora u skladu s čl. 80. Ustava Republike Hrvatske, a koja su važna za neovisnost, jedinstvenost i opstojnost Republike Hrvatske. Na temelju članka 8.a Zakona o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne i područne (regionalne) samouprave, birači su ocijenili da postoji potreba za raspisivanjem referenduma u svezi slijedeća četiri pitanja:1. Smatrate li da postoji potreba za raspisivanjem referenduma od strane Hrvatskog sabora sa sljedećim pitanjem: JESTE LI ZA ILI PROTIV PONIŠTENJA PRETVORBE, PRIVATIZACIJE I DRUGIH PRIJENOSA NE-OSOBNOG VLASNIŠTVA OD 1990. GODINE DO DANAS?
2. Smatrate li da postoji potreba za raspisivanjem referenduma od strane Hrvatskog sabora sa sljedećim pitanjem: JESTE LI ZA ILI PROTIV ZABRANE RASPRODAJE IMOVINE, PROSTORA I PRIRODNIH RESURSA RH?
3. Smatrate li da postoji potreba za raspisivanjem referenduma od strane Hrvatskog sabora sa sljedećim pitanjem: JESTE LI ZA ILI PROTIV PONIŠTENJA ULASKA REPUBLIKE HRVATSKE U ČLANSTVO EU?
4. Smatrate li da postoji potreba za raspisivanjem referenduma od strane Hrvatskog sabora sa sljedećim pitanjem: JESTE LI ZA ILI PROTIV ZABRANE PROMETOVANJA, PROIZVODNJE I PRODAJE GMO-a U REPUBLICI HRVATSKOJ?Obrazloženja referendumskih pitanja i pojašnjenja razloga zbog kojih Referendumski odbor smatra nužnim raspisivanje ovih referendumskih izjašnjavanja:

PITANJE br.1 – Pretvorba i privatizacija društvenog i državnog vlasništva je započeta i provedena zakonski nepravilno, na štetu hrvatske države i njenih građana te samog gospodarstva, koje je i iz tog razloga pred potpunim slomom. Svjesni da je teško potpuno popraviti davno učinjene štete, no držimo potrebnim da se hrvatska javnost referendumom izjasni o potrebi izvršenja revizije te poništenja pretvorbe i privatizacije, koja je nezakonito ili uz pogodovanje pojedinim subjektima izvršena na štetu interesa RH i njenih građana.
Pitanje poništenja pretvorbe i privatizacije te prijenosa neosobne imovine od 1990. do danas, izraz je nemirenja ovog društva s privatizacijskom pljačkom, te oduzimanje protupravno ili nemoralno stečene imovine od strane pojedinaca ili interesnih grupacija. Ovo referendumsko izjašnjavanje predstavlja pravni, etički i moralni iskorak građana iz konstrukta koji im se sustavno nameće – da se više ništa ne može promijeniti.
Stav je Odbora da se građanima putem osobnog izjašnjavanja omogući promjena takvog odnosa te donošenje propisa i zakona koji će u konačnici dovesti do oduzimanja protupravno stečene imovine od svih koji su je na nezakonit način stekli (neovisno o tome radi li se o kriminalnom dijelu zločina kao ratnog profiterstva ili pogodovanja počinjenu zločina nemoralnim zakonima namijenjenih bogaćenju pojedinaca i interesnih grupacija).

PITANJE br.2 – Rasprodaju resursa, prostora i imovine RH je Odbor birača prepoznao kao oduzimanje perspektive budućim generacijama i izvor najvećih problema recentnog hrvatskog društva, jer omogućuje zaduživanje bez pokrića u stvaranju novih i dodanih vrijednosti, potiče negativnu selekciju i nepotizam do neslućenih granica, te omogućuje širenje korupcije. Ocjenjujući da nemamo pravo zemlju naslijeđenu od predaka prodati strancima i tako buduće generacije napraviti prosjacima bez zemlje i javnih dobara, smatramo potrebnim zaustaviti daljnju rasprodaju svih vitalnih resursa: vode – pogotovo pitke, tla – bilo koje vrste, šume, prometne i energetske infrastrukture, jer su svi ti faktori neophodni za normalan i nezavisan razvoj svake države i njenih državljana.

Nastavak ispod oglasa

PITANJE br.3 – Hrvatska je europski ekološki biser, mogući sanatorij europskih građana u budućnosti i treba biti očuvana od neoliberalne devastacije za korist svih Europljana i hrvatskih građana. Stoga držimo razumnim ponuditi građanima još jedno izjašnjavanje, u kojem mogu odlučiti o ulasku u EU 1. srpnja 2013. god. Hrvatska je sastavni dio Europe već stoljećima, ali ne mora nužno biti dijelom Europske unije, pogotovo ako pravne norme nametnute Hrvatskoj od strane EU-a nisu rezultat demokratskih pregovora, već političkih ucjena i ultimatuma. Odbor je također ustvrdio da su uvjeti unutar Europske unije dramatično izmijenjeni, u odnosu na uvjete koji su vladali u vrijeme prvog referenduma (monetarna unija, fiskalna unija, zajedničko europsko nebo, odricanje članica EU od dijela suvereniteta, sve dublja ekonomska i moralna kriza u gotovo svim zemljama članicama itd.) Po mišljenju Odbora, prije provođenja prvog referenduma nije provedena ni odgovarajuća javna rasprava, a i Ustavnost provođenja tog referenduma i način na koji je proveden (zastrašivanje umirovljenika, izlazak manji od 50% birača), neusklađenost zakona sa ustavnim promjenama su više nego dvojbeni te je zbog tih razloga opravdano i odgovorno isti referendum ponoviti.

PITANJE br.4 – Kako se Hrvatska ima namjeru razvijati u svekolikom ekološkom smislu, razvijajući integralnu ekološku turističku ponudu s ekološkom hranom i ostvarujući zamisao o europskom ekološkom biseru i europskom sanatoriju, u tu koncepciju se ne uklapa, i od mnogih stručnjaka te uglednih zdravstvenih institucija osporavana i po zdravlje izuzetno opasna GMO hrana. Proizvodnja i prodaja GMO hrane bez jasnih oznaka je ozbiljno rušenje kvalitete zdravlja građana, ali i pravne države. Način na koji se GMO “na mala vrata” uvodi u Hrvatsku, pokazuje oblik kršenja prava potrošača da sami biraju što će jesti i uzgajati, te iako je većina hrvatskih županija proglasila GMO slobodne zone, to očito nije dovoljno za ostvarenje bio-sigurnosti RH. Štetnost i nevjerojatnu opasnost po sav živi svijet koju GMO dokazano donosi, po mišljenju odbora političari zanemaruju do razine kriminalnih radnji.

Ovo je službeno obrazloženje Organizacijskog odbora o razlozima za postavljanje referendumskih pitanja. Izražavamo nadu da su hrvatski građani/ke to također prepoznali te će podržati inicijativu Odbora i svojom aktivnosti pomoći u skupljanju potpisa za raspisivanje ovih iznimno važnih referenduma. Molimo Vas, informirajte se, uključite se i dijelite ovaj proglas drugima jer se medijska blokada odvija na svim nivoima. Pripremite svoj JMBG radi kvalitetnije obrade knjiga potpisa građana. Svi zainteresirani za pomoć u organizaciji i provedbi ovih referendumskih sakupljanja, mogu se javiti na slijedeće kontakte:

e-mail: aktivizam2012@gmail.com

gsm: 0919718499

www.facebook.com/Aktivisticki.Servis

Ili putem kontakt formulara na stranici aktivističke mreže UZMAH: www.uzmah.org

S poštovanjem,

Organizacijski odbor “Referendumskog ustanka”

Predsjednik: Zoran Mihajlović

Dopredsjednici: Kristina Živković, Mirjana Babić, Dubravko Krčmarek

L.O.