Osigurana prehrana za 293 djece iz socijalno ugroženih obitelji

„U zagrljaju zdrave prehrane 2“ naziv je projekta koji je Grad Gospić prijavio na Javni poziv „Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (šk. godi. 2017 – 2018)“, raspisan od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Projekt je usmjeren na ublažavanje najtežih oblika dječjeg siromaštva i to u vidu podjele hrane djeci u školama. Na ovaj će način biti omogućeno pružanje nefinancijske pomoći za 293 učenika iz socijalno ugroženih obitelji s područja Gospića, a vršit će se osiguravanjem besplatne prehrane doprinijeti povećanju kvalitete života te smanjenju rizika od siromaštva i socijalne isključenosti djece. Vrijednost projekta je 286.083,74 kn, i u 100% iznosu je financiran iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije (FEAD) u okviru Operativnog programa za hranu i/ ili osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014.-2020.
Projekt će se provoditi u osnovnim školama dr. Jure Turića-Gospić, dr. Franje Tuđmana-Lički Osik i dr. Ante Starčević Pazarište-Klanac.

G. G./L. O.

Nastavak ispod oglasa