Iz EU sredstava osmi projekt grada Senja

SENJ- Na konferenciji za novinare gradonačelnik grada Senja Darko Nekić kazao je da Grad Senj pokreće iz Europskih sredstava još jedan infrastrukturni projekt, a riječ je o projektu „RESPITE“ – Izgradnja i razvoj Rekreacijsko-sportskog centra Tenis“ u parku Nehaj u Senju. Njegovo financiranje provodit će se iz Grant sheme za poslovnu infrastrukturu IPA IIIC Operativni program za regionalnu konkurentnost 2007. – 2013“.
Bez PDV-a, čega je ova investicija oslobođena, vrijednost projekta je 1,2 milijuna eura, od čega 83,33 posto otpada na EU sredstva dok ostalih 16,67 posto investicije ulaže Grad Senj.
Razvojna agencija je kandidirala i ovaj projekt što je osmi po redu a koji se financira sredstvima iz EU. Inače, do sada je iz EU fondova Gradu Senju ovim putem osiguran iznos od oko 5 milijuna eura. Treba dodati da osim kandidature, Razvoja agencija sve projekte provodi prema pravilima EU, pri čemu će kroz akcijsku grupu za provođenje projekta biti uključeni i predstavnici senjske Turističke zajednice, Saveza sportova Grada Senja i Školsko-sportske dvorane.
Na konferenciji za novinare moglo se čuti da će projekt Rekreacijsko-sportski centar „Tenis“ pokrivati područje od ukupno 10.000 m2 , i obuhvaća lokacije TENIS I i TENIS II.

Gradonačelnik Senja Darko Nekić
Gradonačelnik Senja Darko Nekić

„Kad je riječ lokaciji TENIS I. tamo će se postojeće građevine rušiti, a na njihovom mjestu će se izgraditi nova prizemna građevina veličine od oko 170 metara četvornih u kojoj će biti svlačionice, teretana i klupska prostorija. Predviđena je izgradnja i boćališta veličine oko 480 metara četvornih, dok će se preko puta boćališta, uz postojeću stazu izgraditi parking sa 36 parkirnih mjesta. Na lokaciji TENIS II. , izgradit će se dva polivalentna igrališta, prvo će biti veličine 44 x 22 m za tenis i mali nogomet, a drugo veličine 35 x 18 m za tenis, badminton i odbojku. Predviđena je izgradnja i dva stola za stolni tenis svako veličine 11 x 10 m, dječje igralište veličine 175 metara četvornih te izgraditi centralna polukružna građevina bruto površine 138,7 m2 u kojoj će se nalaziti recepcija ,svlačionice, sanitarni čvorovi i terasa te hortikulturno uređenje. Projekt uz sve navedeno ima i tzv. soft dio koji obuhvaćaju izradu razvojne strategije, edukacijske programe za sportske managere i koordinatore te trening aktivnosti za sportske trenere i animatore, a realizacija projekta moći će se pratiti i na web stranici, te putem letaka,brošura i info plakata koji će se tiskati u okviru projekta“ – kazao je predstavljajući projekt gradonačelnik Darko Nekić, dodavši da će se ovim projektom pridonijeti razvoju turističkog sektora i s njim povezanog poduzetništva te poboljšati turistička ponuda i poduzetništvo povezano sa turizmom.
Konferenciji za novinare nazočili su i predstavnici projektnog tima i akcijske grupe koji neposredno sudjeluju u provođenju projekta. Trajanje projekta je 18 mjeseci, pri čemu se očekuje natječaj za izbor izvođača radova.
Dražen Prša

Nastavak ispod oglasa