Osniva se „Lika Coop“

Na inicijativu LAG-a Lika nastavljaju se aktivnosti vezane uz udruživanja ličkih uzgajivača stoke. Pokrenuta je inicijativu za uspostavu zadruge, tj. proizvođačke organizacije u sektoru govedarstva koja će biti na usluzi proizvođačima s područja Ličko-senjske županije. Nakon održanog inicijalnog sastanka uzgajivača goveda sa zamjenikom ministra poljoprivrede Tugomirom Majdakom i voditeljem službe za stočarstvo u Ministarstvu poljoprivrede Daliborom Jandom, LAG Lika je tijekom listopada i studenoga u Gospiću održao prezentacije o uspostavi proizvođačke organizacije u sektoru govedarstva na ovom području. Prezentacijama su prisustvovali brojni uzgajivači goveda koji su pozdravili inicijativu osnivanja ovakve organizacije kao značajnog oslonca u plasmanu njihovih proizvoda. Sljedeći se korak je osnivanje zadruge kao pravne osobe koja će zastupati interese uzgajivača na rasporedu je u ponedjeljak, 23. siječnja u prostorijama Kulturno-informativnog centra Gospić s početkom u 11 sati. Nova zadruga zvat će se „Lika Coop“.
Osnovni ciljevi zadruge bit će jačanje pregovaračke moći i zajedničkog nastupa uzgajivača na tržištu i u prodajnom lancu, pripreme proizvoda za tržište (sakupljanje, sortiranje, skladištenje i pakiranje proizvoda članova zadruge), objedinjavanja ponude i sigurnog plasmana proizvoda na tržište; prepoznatljivosti proizvoda na tržištu; smanjenja troškova repromaterijala i proizvodnih troškova (veterinarske usluge, uslužno klanje, skladištenje i pakiranje proizvoda i sl.) te zajedničkog postizanja povoljnijih uvjeta, kako na tržištu tako i u pregovorima prema institucijama. Sudeći prema reakcijama struke i samih proizvođača osnivanje zadruge ključni je korak za prijavu Ministarstvu poljoprivrede za priznavanje zadruge „Lika Coop“ kao proizvođačke organizacije. Novonastala zadruga će se potom prijaviti na Mjeru 9: „Uspostava proizvođačkih organizacija i poslovanja“ iz Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020. koja za poslovanje organizacije u petogodišnjem razdoblju osigurava do 500 tisuća EUR-a, do 100 tisuća EUR-a na godišnjoj razini za funkcioniranje ove nove zadruge.

M. S.

Nastavak ispod oglasa