Na sastanku Radne skupine za područje turizma osnovan je Odbor za turizam na projektu INTEGRA LIKA 2020 te je za predsjednika Odbora izabran Voditelj LAG-a LIKA, Tomislav Kovačević. Odbor je podijeljen u 3 radne skupine i to Radnu skupinu za projekt Stay 3 days in Lika, Radnu skupinu za komunikacijsku strategiju projekta te nastupa na tržište i Radnu skupinu za formiranje zajedničke platforme nacionalnih parkova, parkova prirode i pećinskog parka. Formirana je i uža Radna skupina za turizam na projektu INTEGRA LIKA 2020 zbog operativnijeg rada i formiranja zajedničkog stava svih uključenih dionika prema donositeljima strateških dokumenata.

Isti dan se sastala Radna skupina za područje sustava kvalitete i oznake regionalne kvalitete Lika Quality na projektu INTEGRA LIKA 2020. Formiran je Odbor za područje sustava kvalitete i oznake regionalne kvalitete Lika Quality na projektu INTEGRA LIKA 2020 te je za predsjednika Odbora izabran Voditelj LAG-a LIKA, Tomislav Kovačević. Odbor je podijeljen u 11 radnih skupina: Radna skupina za mliječne proizvode, Radna skupina za mesne proizvode, Radna skupina za rakije i sokove, Radna skupina za med, Radna skupina za džemove, Radna skupina za slastice i pekarske proizvode, Radna skupina za ugostiteljske objekte, Radna skupina za smještaj, Radna skupina za poljoprivredne proizvode, Radna skupina za voće i Radna skupina za rukotvorine i suvenire.

Sve formirane Radne skupine i dalje primaju članove koji su zainteresirani za uključivanje u rad i aktivan doprinos radu formiranih radnih skupina.

Zaključak današnjih sastanaka je potreba za zajedničkim radom na planiranju razvoja, promociji destinacije te brendiranjem područja Like i Podvelebitskog primorja. Krajnji cilj projekta INTEGRA LIKA 2020 je brandiranje Like i Podvelebitskog te podizanje gospodarskog razvoj Like i Podvelebitskog primorja kako bi postali europski prepoznatljiva, poželjna i ekološki prihvatljiva regija sa samoodrživim gospodarstvom.

Lag Lika/l.o.