Otočac – 9. Znanstveno stručni skup o autohtonim vrstama krša

9. Znanstveno – stručni skup o autohtonim vrstama krša, održati će se dana 03. srpnja 2012., u Otočcu, Ličko Lešće

Program:

Nastavak ispod oglasa

10:00 Otvaranje i pozdravni govori

Ravnatelj Centra – Denis Lončar, dipl.oec.

Gradonačelnik Otočca – Mario Barković, dipl.ing.

10:30 – 10:45 Prof.dr.sc. Zoran Pišl: PREDSTAVLJANJE INSTITUTA ZA ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ ODRŽIVIH EKO SUSTAVA (IRES)

10:45 – 11:00 Dr.sc. Natalija Topić Popović, dr.vet.med.: OTPORNOST NA ANTIMIKROBNE PRIPRAVKE, Institut Ruđer Bošković

11:00 – 11:15 Dr.sc. Margita Jadan, dipl.ing.biol.: MICROSPORIDIA – UNUTARSTANIČNI PARAZITI I TAKSONOMSKI NOMADI, Institut Ruđer Bošković

11:15 – 11:30 Mr. Ivan Župan: POJAVNOST NAMETNIKA CERATOTHOA OESTROIDES (RISSO, 1826) U KAVEZNOM UZGOJU LUBINA (DICENTRARCHUS LABRAX L. 1758) NA JADRANU I IMPLIKACIJE ZA POBOLJŠANJE UZGOJNIH POSTUPAKA, Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturu, Sveučilište u Zadru

11:30 – 11:45 Prof.dr.sc Jozo Ragošić i Tomislav Šarić: PREDSTAVLJANJE DJELATNOSTI ODJELA ZA EKOLOGIJU, AGRONOMIJU I AKVAKULTURU SVEUČILIŠTA U ZADRU, Sveučilište u Zadru

11:45 – 12:00 Pauza

12:00 – 12:15 Prof.dr.sc. Goran Klobučar, dr.sc. Sandra Hudina, dipl. ing. bio. Mišel Jelić, mr.sc. Matej Faller, prof.dr.sc. Ivana Maguire,: ŠIRENJE INVAZIVNIH RAKOVA U HRVATSKOJ I MOGUĆE POSLJEDICE, Zoologijski zavod, Biološki odsjek, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu

12: 15 – 12:30 Josip Barišić, dr.vet.med.: MASNOKISELINSKI SASTAV RIBLJEG MESA, Institut Ruđer Bošković

12:30 – 12:45 Roberta Skukan, univ.bacc.biol.: BIOKEMIJSKI POKAZATELJI U KRVI POTOČNE PASTRVE

12:45 – 13:00 Olga Malev, mag.biol.: EKOTOKSIKOLOŠKA ISTRAŽIVANJA: UČINAK PESTICIDA NA AKVATIČNE ORGANIZME, Univerza v Novi Gorici, Slovenija

13:00 – 13:15 Prof.biol. Dušan Jelić: PRILOG POZNAVANJU RIJETKIH I UGROŽENIH VRSTA SLATKOVODNIH RIBA HRVATSKOG KRŠA, Državni zavod za zaštitu prirode

13:30 – 15:30 Ručak u restoranu

Mjesto održavanja:

Multimedijalna dvorana Hrvatskog centra za autohtone vrste riba krških voda, Otočac, Ličko Lešće, Pećina bb

( J.J.)