Kako doznajemo u otočkom poduzeću „Gacka“ d.o.o., temeljem zakona jedinica lokalne samouprave Grad Otočac je dužan imati po broju stanovnika najmanje jedno reciklažno dvorište, a kako je reciklažno dvorište u Podumu dosta udaljeno, uskoro će u sklopu „Metisa“ u Poslovnoj zoni Špilnik građani imati mogućnost korištenja još jednog reciklažnog dvorišta.
Realizaciji tog projekta odnosno o postupanju s otpadom obavljeni su razgovori sa predsjednikom uprave „Metisa“ Jerryem Pajićem što se temelji na zakonu o reciklažnim dvorištima odnosno za skladištenje i razvrstavanje otpada. Kako Grad Otočac ima uporabnu dozvolu za reciklažno dvorište u krugu deponija u Podumu, javili smo se na natječaj Fonda za zaštitu okoliša odnosno na poziv za raspisivanje nabavke opreme za reciklažno dvorište i čekamo njihov odgovor. Treba znati da reciklažno dvorište treba biti opremljeno sa vagom, sa pres kontejnerima, prešama, rolovkama, kontejnerima za primarnu selekciju, za opasni otpad. Dok ne dobijemo odgovor od Fonda za zaštitu okoliša odlučili smo se za još jedno reciklažno dvorište što je bliže gradu i to u suradnji sa „Metis“-om d.d. Rijeka. S njima ćemo narednih dana sklopiti o poslovno tehničkoj suradnji tako da će građani moći odložiti odnosno predati otpad kod „Metisa“ u Poslovnoj zoni na Špilniku. Radovi na realizaciji ovog projekta kreću idući tjedan. Imamo sreću što je „Metis“ d.d. na našem području i koji ima dozvole za zbrinjavanje opasnog otpada. Treba napomenuti da se početkom 2008. godine odlagalište otpada u Podumu po zakonu zatvara, a ostatak otpad koji se ne bude mogao uporabiti morat će se odvoziti u tkz. Regionalne centre za zbrinjavanje otpada, pri čemu odvoz jedne tone otpada košta oko 100 eura. Uzmemo li u obzir primjere iz drugih komunalnih društava koja godinama rade na edukaciji stanovništva kod njih se uspjelo za 40 posto realizirati edukativni program vezan za svijest građana za ispravno postupanje otpadom. Činimo sve da što kvalitetnije educiramo stanovništvo sa načinom postupanja sa otpadom, a kako se unazad nekoliko godina nije ništa činilo po tom pitanju suradnja sa Metisom bit će od izuzetnog značaja. Inače, građani će svoj otpad sami morati odvoziti na Metisovo odlagalište.
Dražen Prša