Gacko pučko otvoreno učilište u suradnji s Osnovnom glazbenom školom – odjel tambura priređuje sutra 16.rujna 2011. godine s početkom u 20,00 sati k o n c e r t poloaznika OGŠ – odjel tambura.

Koncert će se održati u maloj dvorani učilišta.

Radostan poziv svima !

( b )