Na poziv nacionalnog Stožera civilne zaštite vezano uz smještaj izbjeglica iz ratom poharane Ukrajine, po prijavama vlasnika privatnih kapaciteta i ustanova prednjače Gospić, Korenica, područje Grabovca u NP Plitvička jezera i Karlobag. Na tome je području smješteno najviše izbjeglica, mahom žena i djece.

Grad Otočac i njegov Stožer civilne zaštite također su uputili poziv za angažman smještajnih jedinica na tome području, ali je zanimanje vlasnika zanemarivo. Potvrdio nam je to i predsjednik Stožera civilne zaštite Otočac, gradonačelnik Goran Bukovac.

-Do sada je prema Stožeru bilo nekoliko upita vlasnika smještajnih kapaciteta koji su se zanimali za prihvat izbjeglica na području Otočca. Još nema konkretnih prijava za zbrinjavanje izbjeglica iz Ukrajine na ovome području, pojasnio nam je gradonačelnik Bukovac.

Na području Ličko-senjske županije do sada je smješteno malo više od 500 ljudi.

L. O.