Otvaranje stručnog studija u Senju

10
Nekić - Šutić
Nekić - Šutić
Nekić – Šutić

SENJ – U okviru  Veleučilišta Nikola Tesla, Gospić u Senju će od slijedeće akademske godine djelovati stručni studij  pod nazivom „Menadžment održivog razvoja turizma“, a detalji  na ovu temu izneseni su na  konferenciji za novinare koju su sazvali gradonačelnik grada Senja Darko Nekić, prof. i dekan Veleučilišta mr.sc.Branislav Šutić. Tema sastanka  između senjskog gradonačelnika i predstavnika  Veleučilišta  održanog uoči  konferencije za novinare bila je odrađivanje pripremih radnji za početak studija, koji bi startao slijedeće akademske godine,  te stručna praksa sadašnjih studenata Veleučilišta u Gradskoj upravi u Senju.

Stručni studij „Menađment održivog razvoja turizma“ u Senju trajao bi šest semestara , te bi iznosio 180 ECTS bodova, a stručni naziv koji bi pristupnici po završetku studija stekli jest stručni prvostupnik/ca ekonomije za menađment održivog razvoja u turizmu.

U prvoj generaciji polaznika ovog studija planira se upisati 30 redovnih i 40 izvanrednih studenata

„ Veleučilište u Gradu Senju namjerava pokrenuti stručni studij pod nazivom „Menadžment održivog razvoja turizma.“ Radi se dakle o održivom razvoju koji je danas itekako u centru pažnje i u Hrvatskoj i Europi, a studij  podrazumijeva upravljanje turizmom na način da se omogući zaštita svih prirodnih i kulturnih resursa. Radi se o iznimno zanimljivom i aktualnom studija koji je interesantan ne samo za Grad Senj i Ličko-senjsku županiju nego i šire. Stoga vjerujem da će biti prepoznat, privući velik broj studenata šire regije  i da će upisne kvote sigurno biti popunjene. „ rekao je među ostalim dekan Šutić i najavio  kako prije samog otvaranja studija slijedi nekoliko značajnih pripremnih faza koje tome prethode. Naime, Veleučilište je pri kraju izrade elaborata o ovom novom studiju, kojim se konstatira da su kadrovske i materijalne pretpostavke za početak rada studija ispunjene, a  nedostajući element elaborata je još samo prostor gdje će se studij odvijati, a kojeg će osigurati Grad Senj.

„Danas smo o tim prostornim uvjetima budućeg studija u Senju  razgovarali sa gradonačelnikom. Grad će uskoro definirati prostor i vjerujemo da ćemo  elaborat o novom studiju u Senju našem Stručnom vijeću dati na usvajanje do konca godine. Nakon toga prijedlog za otvaranje studija upućujemo Agenciji za znanost i visoko obrazovanje. Kada Agencija potvrdi da smo ispunili potrebne preduvjete nadležno Ministarstvo daje dopusnicu za studij. Pripreme su u visokoj fazi i planiramo da studij u Senju starta slijedeću jesen, u akademskoj godini 2014/2015.“ zaključio je dekan Šutić.

„Za rješavanje pitanja prostora u kojima bi se izvodila nastava i sve aktivnosti vezane za odvijanje ovog stručnog studija postoji nekoliko opcija i uskoro ćemo to  definirati .Ova zajednička aktivnost na otvaranju studija je produbljenje dosadašnje dobre suradnje između Veleučilišta i Grada Senja i siguran sam da će rezultirati otvaranjem studija u Senju. Vjerujem da će od tog studija prosperirati i studenti i naš grad. Uskoro će Grad Senj sa Veleučilištem sklopiti ugovor kojim ćemo  definirati što su čije obveze i zadaci koje je potrebno odraditi za osnivanje studija. Zahvaljujem se i dekanu i svim njegovim suradnicima na suradnji i razumijevanju.“ istaknuo je među ostalim gradonačelnik Nekić koji je otvaranje studija u Senju najavio i kao svoje predizborno obećanje u nedavnoj kampanji za ponovni mandat za gradonačelnika.

Neovisno o otvaranju studija, između Veleučilišta i Grada Senja potpisan i sporazum o suradnji  o obavljanju stručne prakse studenata Veleučilišta u  Gradskoj upravi Grada Senja .Uz praksu  sporazum podrazumijeva i razmjenu informacija i publikacija, organiziranje seminara, radionica i konferencija ostale aktivnosti od zajedničkog interesa te  suradnju na izradi i istraživanju stručnih, savjetodavnih i gospodarskih programa i projekata.

L.O./I.Ž.