Otvorena turistička sezona u Pećinskom parku Grabovača u Perušiću

PERUŠIĆ – U Pećinskom  parku Grabovača  s prvim danom travnja započela je  ovogodišnju turističku sezonu. Radi se o parku osnovanom na području općine Perušić  2006.godine, od 2009.krenule su turističke posjete. Nije se tada radilo o velikim brojkama, ne radi se ni sada, no porast broja dolazaka posjetitelja je velik. Tako od ravnateljice Javne ustanove Pećinski park Grabovača Katarine Milković doznajemo da je te 2009.godine evidentirano oko 700 posjetitelja, a prošle godine više od 4,000. No trebalo je puno truda kako bi se došlo  i do te brojke jer speleoturizam u Hrvatskoj nije pretjerano popularan  pa će se upravo na tome i raditi, na popularizaciji razvoju speleoturizma kako bi se sustigla primjerice Slovenija. U parku je troje zaposlenih i doznajemo,  svi su sve,  vodiči i konobari i čistači. Napravljena je suvenirnica i veliki parking, igrališta za badminton i odbojku, utvrđena je 3,200 metara duga   poučna staza „Čovjek i krš“. Ta staza završava na točki Ploče, odnosno vidikovcu s kojega puca pogled na kanjon rijeke Like i na  Velebit. Zanimljiva je ta staza i poučna jer sastoji se od 20 dvojezičnih, na hrvatskom i engleskom jeziku,  poučnih tabli pa svaki posjetitelj puno može naučiti o području na kojemu se nalazi,ali o krškom ekosustavu općenito. Inače pećinski park Grabovača prirodni je fenomen s   8 špilja i jednom  jamom.  Što se tiče spilja, 3 su na nacionalnoj razini zaštićene kao geomorfološki spomenici prirode,   za sada je za posjetitelje otvorena samo pećina Samograd. Uprava  ustanove postavila je pred sebe i nove, velike ciljeve i planove . Podnijet je zahtjev Ministarstvu zaštite okoliša za prekategorizaciju iz značajnog krajobraza u regionalni park,ali i proširenje granica sa sadašnjih oko 600 hektara na čak 5,000 hektara. Tada bi park u svojim granicama imao i sela Kaluđerovac, Malo Polje, Studenci i Krš, sve do jezera Kruščica, a na njegovom području nalazilo bi se više od 40 špilja i jama. Kaže Milković da je to nešto što ni lokalni stanovnici još nisu upoznali, i to treba i zaštititi,ali i pokazati javnosti. A ova turistička sezona mogla bi biti dobra, najave za travanj su dobre, no sve naravno ovisi o vremenskim prilikama i neprilikama. Hladno i kišovito proljeće kakvo je trenutno za ovakav vid turizma nije dobro. Ipak ono što će se dobro iskoristiti je dolazak školaraca tijekom ovog dijela školske godine u Školu u prirodi jer park može održavati edukativno-ekološke radionice za osnovno i srednjo školce.  Od 1.travnja do kraja lipnja, te ponovno na jesen  park je otvoren svakodnevno od 9 do 17 sati,a tijekom ljetnih mjeseci  od 9 do 20 sati i tako i vikendom. Dakle pećinski park Grabovača svakako je dobro mjesto za izlet ima se što vidjeti, ima se što i naučiti.

                                                                  Milan Tomašević

Nastavak ispod oglasa