Detalj s ulaza u pećinski park Grabovača

GRABO1 Ravnateljica Katarina Milković ispred suvenirnice