Naslovnica Otvorena turistička sezona u Pećinskom parku Grabovača u Perušiću GRABO1 Ravnateljica Katarina Milković ispred suvenirnice

GRABO1 Ravnateljica Katarina Milković ispred suvenirnice

Detalj s ulaza u pećinski park Grabovača
S ulaza u pećinski park Grabovača pogled puca na perušić,ali i dva velika spomenika kulture, crkvu svetog križa i kulu Perušić