Naslovnica Otvorena turistička sezona u Pećinskom parku Grabovača u Perušiću S ulaza u pećinski park Grabovača pogled puca na perušić,ali i dva velika spomenika kulture, crkvu svetog križa i kulu Perušić

S ulaza u pećinski park Grabovača pogled puca na perušić,ali i dva velika spomenika kulture, crkvu svetog križa i kulu Perušić

GRABO1 Ravnateljica Katarina Milković ispred suvenirnice