Otvoreno pismo nezavisnog vijećnika Kosinja

1

Ja kao nezavisni vijećnik općine Perušić sam se obratio načelniku općine da mi se dostavi spisak građana Kosinja koji su dobili novac od poplave, na zahtjev mojih sugrađana koji su meni kao nezavisnom vijećniku dali povjerenje da ih zastupam u općinskom vijeću. Tako sam ja otišao u općinu Perušić da pokušam doći do iste liste ali me je isti načelnik to onemogućava jedino mi je dao na uvid i samim uvidom sam došao do nekih podataka da su neki građani dobili novac iako nisu za to imali osnove tj. da se novac dijelio isključivo po stranačkoj i rodbinskoj vezi, a ne po stvarnoj šteti, sada se u Kosinju skupljaju potpisi sugrađana koji su nezadovoljni te će kopiju istih poslati premijerki Jadranki Kosor te će ujedno aktivirati odvjetnika i podnijeti privatnu tužbu protiv općine Perušić, a stvarno ne vidim razloga zbog čega bi načelnik općine tajio ta imena kad je novac i tako došao od vlade RH

Nadam se da će isti ipak smoći snage te nam uručiti iste dokumente tako da ja mogu kao nezavisni vijećnik da organiziram jedan radni sastanak sa sugrađanima Kosinja te da možemo proanalizirati stvarne oštećene i stvarnu njihovu štetu za dobrobit svih građana Kosinja.

Tomo Delač- Brale
nezavisni vijećnik Općine Perušić