Oznaka „Lika Quality“ u sve više trgovina diljem  Hrvatske

Dugotrajni put zaštite kvalitete nekih vrhunskih ličkih delicija konačno je počeo davati vidljive rezultate. Oznaka Lika Quality na ovaj način stavlja u poseban položaj neke  lokalne proizvode koji su svojom kvalitetom odavno zaslužili ovu laskavu titulu. Počelo je skromno još 2015. godine kada je Lokalna akcijska grupa (LAG) Lika kroz svoj projekt „Integra Lika 2020“ započela s brendiranjem destinacija Lika i podvelebitsko primorje  (Lika  Destination) kao globalno prepoznatljive i ekološki prihvatljive, sa razvijenim sustavom ocjene kvalitete prehrambenih proizvoda. U sklopu Integre razvijen je i projekt Gastro Lika koji posebno ističe i slavi sve ono što je kvalitetno i karakteristično za spomenute lokalitete. Zaštićeni znak „Lika Quality“ tako se našao na nekim proizvodima koji su dio tradicije, a čiji su sastav, kvaliteta i ekološki aspekt neupitni. Ovim su se znakom uresili i neki restorani koji poslužuju takve namirnice.

Od nedavno oznaku „Lika Quality“ nose proizvodi renomirane sirane „Runolist“ iz Otočca, sirane „Eko-Gacka“ također iz Otočca, OPG Josip Štadjdohar,  OPG Budimir Eror, OPG Petar Turkalj, OPG Dragan Šop, OPG Alenka Čačić, OPG Ivan Rukavina, OPG Juraj Rukavina, OPG Anita Pezelj, OPG Ivana Rončević, OPG Darko Furlan, Vegium d.o.o. i Udruga žena „Gačanka“.

Da i lički proizvodi mogu postati prepoznatljivi u domaćim i inozemnim trgovačkim centrima, dokazuju fotografije naših čitatelja koje ovih dana LAG Lika dobiva izravno uslikane na policama trgovina diljem Hrvatske. Ovaj projekt je razvijan više od godinu dana, a u lipnju ove godine prvih 39 proizvoda postali su korisnici ovog znaka. Operativno provođenje projekta Lika Quality LAG Lika sporazumno je dodijelio KLASTERU Lika DESTINATION.

L.L./L. O.