„Oštro se protivim izmjenama i donošenju paketa Zakona o turizma koji se namjeravaju donijeti u hitnom postupku. Riječ je o Zakonu o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, Zakona boravišnoj pristojbi i Zakona o turističkoj suradnji. Riječ o postupku suprotnom demokratskoj praksi , a hitnost donošenja je samo izlika. Na ovaj se način želi uništiti mukotrpan rad Turističkih zajednica, posebice u kontinentalnom dijelu RH“, kazao je između ostalog župan Milan Kolić na konferenciji za novinare održanoj u svezi najave izmjene nekolicine Zakona koji se izravno tiču razvoja turizma, posebice u Ličko-senjskoj županiji. Kolić napominje kako bi se uvelike smanjili prihodi u nekolicini turističkih zajednica koje su zadnjih godina bilježe porast noćenja od cca. 12% i općenito postižu sve bolje rezultate. Župan Kolić ovime vidi ishitrenost koja će dovesti do osiromašenja turističke infrastrukture koja, kako navodi, požrtvovno radi pune 24 godine stvarajući uvjete za razvoj turizma i u područjima koja su bila devastirana u svakom smislu. Na kakav će se način u praksi ogledati paket novih Zakona pojasnio je direktor Turističke zajednice Ličko-senjske županije Ivan Radošević. Prema njegovim riječima nove izmjene će donijeti štetu hrvatskom turizmu.
-Ove izmjene Zakona neće donijeti korist općinskim, gradskim i županijskim turističkim zajednicama, nego li isključivo Ministarstvu turizma i Hrvatskoj turističkoj zajednici. Stvara se jedan paralelan sustav upravljanja turizmom i marketinga u turizmu. Na ovaj će se način centralizirati oko 800 milijuna kuna, a o svemu će odlučivati sam ministar. Ovim načinom će se osiromašiti oni koji najviše doprinosi hrvatskom turizmu. Mnogi dijelovi ovoga paketa Zakona su nejasni, baš kao i činjenica da je ove promijene žele donijeti u sred turističke sezone, zaključio je Ivan Radošević, koji je taksativno naveo koliko će gubiti pojedine turističke zajednice, temelj hrvatskog turizma.
„Turizam se događa u svakom selu i gradu RH, a ne u kancelarijama Ministarstva turizma i Hrvatskoj turističkoj zajednici“, zaključio je Ivan Radošević koji je kao i župan Kolić uvjeren kako je novi paket Zakona o turizmu uvelike otežati rad lokalnih turističkih zajednica u manjim mjestima.
H. J.