GOSPIĆ- Čini se da je kampanja što su je zajednički provodili ( i dalje je provode) Grad Gospić, školske ustanove, poduzeća i mediji počela davati rezultate. Nova pravila ponašanja vezana uz gospodarenje otpadom već su rezultirala sanacijom deponije Rakitovac, uklonjene su mnoge divlje deponije, izvršena je podjela specijalnih kontejnera za različiti otpad, a u smislu edukacije građana učinjeno je puno toga. Jedan od pozitivnih pomaka vidio se u krugu poduzeća prikupljanje i gospodarenje otpadom „Komunalac“, gdje se nalazilo 40 kontejnera krcatih starim papirom. Djelatnici i strojevi tvrtke „Metis“ iz Otočca preuzeli su prikupljeni papir i sabili ga u 25 kubičnih metara, koji će biti transportiran na daljnju reciklažu. Grad Gospić i dalje poziva građane da vrše primarno razvrstavanje otpada jer će se na taj način zaštiti okoliš i ponovno iskoristiti dio odbačenog otpada.
M. S.