TULOVE GREDE, Juzni Velebit M. Smolcic

Prošla su dva tjedna od kada je Park prirode Velebit objavio poziv za javno prikupljanje ponuda za dodjelu koncesijskog odobrenja za obavljanje djelatnosti turističkog vođenja i prihvata posjetitelja na području Parka prirode „Velebit“. Prema riječima ravnatelja ove ustanove Maria Šabana riječ je o angažmanu vođenja posjetitelja na područjima južnog Velebita poput lokaliteta Tulove grede i kanjona rijeke Zrmanje.

Na ovim poslovima će biti angažirane dvije osobe koje su i ranije uspješno obavljale ove poslove, a čiji angažman će uskoro potvrditi Upravno vijeće JU Park prirode Velebit.

L. O.