PD „Zir“ organizira školu planinarenja

U Planinarskom klubu „Zir“ iz Lovinca, pokreću nove radne aktivnosti. Tako u veljači imaju u planu organizaciju zimske planinarske škole.
Mjesto na kojem će se provoditi planinarska škola bit će određeno uvažavajući vremenske (ne)prilike, no ono što je sigurno lokacija će sigurno biti na Sjevernom ili Južnom Velebitu. Tijekom tri vikenda i tri radna dana teorijskih predavanja (predavanja će trajati maksimalno 2-3 sata), organizator će osigurati najosnovniju tehničku opremu za demonstriranje i izvedbu tehničkog dijela škole kao i skriptu za teorijski dio škole. U PD „Zir“ kažu da će svaki polaznik nakon škole u vlasništvo dobiti zamku od 5m (komad pomoćnog užeta), i zasigurno lijepa i nezaboravna iskustva. Za one koji nisu članovi PD „Zir“ a željeli bi proći planinarsku školu kao jedan svojevrstan način života, cijena škole je 150 kn. Svi zainteresirani mogu se prijaviti do 25.01.2015. godine na mail: jenny_barnjak@hotmail.com, stim da u u prijavi navedu ime i prezime, datum rođenja i OIB.
PDZ/D.P.