Vezano uz medijske napise koji se odnose na zadnje dvije sjednice Gradskog vijeća Grada Gospića na kojima je usvojen rebalans proračuna i proračun za 2020. godinu nazvali smo Petra Radoševića, predsjednika Gradskog vijeća.

Možete li nam reći koji su to vijećnici Darka Milinovića?

-Krivo je preneseno, jedina vijećnica u vijeću koja pripada Darku Milinoviću je nezavisna vijećnica dr. Vlatka Devčić-Stilinović, te je bila na sjednici Gradskog vijeća u vrijeme rasprave i glasovanja o rebalansu proračuna i proračunu.
Zajedno sa klubom vijećnika HDZ-a i koalicijskim partnerima -HSS-om, HSP AS imala je uvjet za glasovanje o proračunu, da se prihvate predloženi amandmani. Njezin amandman odnosio se na povećanje rodiljnih naknada. Dakle, svi spomenuti vijećnici su bili na sjednici i glasovali za rebalans proračuna i proračun, te nitko nije napuštao sjednicu.
Drugo ništa nemam za izjaviti u ovoj godini osim da svima želim čestit Božić i sretnu Novu godinu, kazao je Radošević.

L.O.