U potpuno pogrešnoj percepciji mnogi ljubitelji planina naselje Krasno kod Senja stavljaju na pijedestal najvišeg naselja na Velebitu. Titula naselja s najvišom nadmorskom visinom ipak pripada Baškim Oštarijama u Općini Karlobag s prosječnih 900 metara nad morem. Ovo je naselje sjecište planinarskih staza što vode iz NP Sjeverni Velebit, preko Baških Oštarija, do srednjeg Velebita i hrptom „ličkog Olimpa“ sve do Tulovih greda.

Iako zadnja zima nije bila ekstremna po visinama snijega i temperaturama zraka, bila je dostatna da svi radosno uronimo u proljeće, a zamalo i u ljeto. Na Baškim Oštarijama to se osjeća posvuda.
Kada vozite cestom preko ovoga prijevoja došlo je vrijeme da se striktno pridržavate ograničenja istknutim na prometnim znakovima. Osim te signalizacije najbolji pokazatelj sve aktualnije živosti su planinari i izletnici. Strpljivo hodaju prema kubusu i natrag, puneći svoje baterije energijom što je nesebično nude okolne livade, šumarci i kao vrhunska nagrada za upornost-pogled na otok Pag i tek mlo namreškanu morsku površinu.

Ovih dana hrvatski mediji su krcati dobrih turističkih vijesti. Česi i Slovaci su tradicionalni veliki zaljubljenici ljepota Hrvatske. Većini ne smeta još uvijek hladno more, ali su sunčane obale preveliki mamac da bi se olako ignorirala promjena nijansi tena. Budući da se tamnija boja stječe na obali mora i u planinama, Baške Oštarije i Velebit nemoguće je ignorirati. Posebice stoga jer su temperature zraka na Baškim Oštarijama u svako doba godine pomalo niže od onih u priobalju. Ove različitosti se neumitno privlače jer smo za svega 20-ak minuta vožnje autima svjedoci dva zemaljska raja.

L. O.