Ovih su dana na planinskim livadama diljem Like krenule planinske pečurke. Srodnici su livadnim pečurkama, ali su daleko veće i izdašnije u kulinarskim zahvatima. Ova vrsta ipak zaostaje okusom za malenom i skromnom livadnom pečurkom, ali je ipak vrlo ukusna za jelo i pripravlja se na „mali milijun“ načina.

Planinske pečurke u Lici mogu težiti gotovo jedan kilogram.

L.O.