Agencija za plaćanja u poljoprivrede, ribarstvu i ruralnom razvoju odobrila je pravo na potrošnju plavog dizela u 2020. godini za 97.200 poljoprivrednika u ukupnom iznosu od 173,1 milijuna litara, objavljeno je na internet stranicama Agencije i Ministarstva poljoprivrede.

Odobrene količine plavog dizela dostupne su poljoprivrednicima na karticama od 4. siječnja.

Agencija je, kako se navodi, sukladno pravilniku o primjeni Zakona o trošarinama koji se odnosi na plavi dizel za namjene u poljoprivredi, ribolovu, akvakulturi te na povrat plaćene trošarine na bezolovni motorni benzin za namjene u ribolovu, 4. siječnja poljoprivrednicima na kartice plavog goriva dodijelila količine plavog dizela za potrošnju u 2020. godini.

Ukupan broj OPG-a/PG-a kojima je na kartice plavog goriva dodijeljena količina plavog dizela za potrošnju u 2020. godini je 97.200, a ukupna količina plavog dizela koja je dodijeljena za potrošnju je  nešto veća od 173 milijuna litara.

L.O./H