Hrvatska pošta pustit će 10. lipnja u optjecaj prigodnu seriju poštanskih maraka„Hrvatski turizam – Plitvička jezera“. Nacionalni park ove godine slavi svoj 70. rođendan te 40. obljetnicu upisa na UNESCO-ovu listu.

Seriju čine četiri poštanske marke na kojima je prikazan detalj slapova na jezeru Kozjak, detalj slapa na Velikim kaskadama između jezera Gavanovac i Kaluđerovac, slapići uz šetnice te detalj Velikog slapa.

Fotografije prema kojima je nastao dizajn prigodnih maraka djelo su Marija Romulića, Dražena Stojčića i Ive Pervana. Autori serije „Hrvatski turizam – Plitvička jezera“ su Ivana Vučić i Tomislav-Jurica Kaćunić, dizajneri iz Zagreba.

Marke su izdane u arčićima od 10 maraka, u bloku s četiri marke i u karnetu, a izdane su i dvije omotnice prvog dana (FDC). Naklada arčića je 100 tisuća primjeraka po motivu, tiskano je 20 tisuća blokova te 2 tisuće karneta.

Poštanske marke s motivom Kozjaka i slapića imaju nominalnu vrijednost 3,10 kuna, a marke na kojima su prikazane Velike kaskade i Veliki slap vrijede 8,60 kuna.

L.O.