Započeli su radovi oko župne crkve u Otočcu kojima će se izgraditi „Gračanski park hrvatske memorije“. U razgovoru sa zamjenikom gradonačelnika Otočca Nenadom Jankovićem doznajemo da je Grad Otočac u suradnji za Župom Otočac napravio projekt uređenja parka koji bi u konačnici tvorio jednu cjelinu.
U tijeku su radovi na uređenju okoliša kompletnog župnog dvora i crkve. Riječ je o Parku hrvatskih velikana koji su obilježili, svaki na svoj način povijest i zadužili Grad Otočac, obilježili određeni trenutak vremena povijesti Grada Otočca. U tijeku su radovi uređenja okoliša, a potom će krenuti poslovi popločavanja i sve će biti napravljeno u određenoj simetrali. Dio ograde bit će uklonjen, što znači da se crkva otvara i ostat će samo jedan mali zidić, bit će napravljen jedan veći, rasvjeta će biti sa reflektorima, osvijetlit će se toranj, staze oko crkve bit će sa diskretnom podnom led rasvjetom, a 32 skulpture koje su u kiparskim kolonijama izrađene i posvećene važnim osobama i događajima bit će raspoređene u parku što će činiti jednu povijesnu cjelinu“ – kazao je zamjenik gradonačelnika Otočca Nenad Janković.
Grad Otočac ovaj projekt financira sa 80 posto sredstava a crkva sa 20 posto. Sredstva su osigurana u proračunu Grada Otočca. Radovi a time i kompletna izgradnja Parka trebala bi biti gotova u mjesecu srpnju ove godine.
Dražen Prša