Počelo punjenje očišćenog jezera Sveti Rok

Nedugo nakon što su se sa terena jezera Sveti Rok povukli radnici i mehanizacija odmah su zatvoreni zasuni na odvojku prema rijeci Ričici i dalje prema akomulacijskom jezeru u Štikadi. Bistra rječica Opsenica je u svega nekoliko dana ispunila dio jezera pa se već sada ogledaju konture kakve će jezero imati kada bude do maksimuma ispunjeno vodom. Radovi HEP-a na produbljivanju jezera Sveti Rok, na uklanjanju po nekoliko metara  nataloženog mulja i uređivanje obala stvorilo je pretpostavke za odličnu turističku destinaciju. Bit će to pravi raj za ribolovce, kupače, kajakaše…

M.S.