Počinje dogradnja Dječjeg vrtića Travica

U Senju je danas potpisan Ugovor o javnoj nabavi radova dogradnje Dječjeg vrtića Travica između Grada Senja i izvođača radova zajednice ponuditelja ING-GRADNJA d.o.o. iz Crikvenice i PRESOFLEX GRADNJA d.o.o. iz Požege, a ukupan iznos investicije je 7.476.981,25 kn.

Projekt je sufinanciran od strane Ministarstva poljoprivrede koje podupire projekt potporom 90%, a Grad Senj je s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju potpisao ugovor o financiranju u prosincu 2018. godine, a sve u sklopu projekata financiranih iz tipa operacije 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“, iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

Projektom dogradnje postojeće zgrade Dječjeg vrtića „Travica“ povećat će se kapacitet vrtića za 32 djece.
Prema projektu, nadogradit će se 4 nove prostorije – 2 jasličke i 2 vrtićke s pripadajućim popratnim sadržajima za ukupno 64 djece, a u tu svrhu srušit će se 2 postojeće prostorije (1 jaslička i 1 vrtićka). Također, izgradit će se i opremiti popratne prostorije za zaposlene.

Planira se zapošljavanje četiri odgajatelja, 1 pomoćnog kuhinjskog radnika te 1 spremačice, što odgovara Državnom pedagoškom standardu predškolskog odgoja i naobrazbe.

Ovim projektom dogradnje Dječjeg vrtića „Travica“ Grad Senj će doprinijeti unapređenju kvalitete života lokalnog stanovništva kroz poboljšanje usluge pedagoškog odgoja i obrazovanja na području grada, povećat će se kapacitet postojeće zgrade dječjeg vrtića te smanjiti nezaposlenost na području grada.

Gs/lo