Na širem području Pećinskog parka Grabovača kod Perušića otkriveno je 40-ak špilja, jama i ostalih vrsta geomorfoloških objekata. Nakon dugogodišnjih istraživanja ovoga područja i pripreme dokumentacije, konačno je krajem studenog 2019. godine Županijska skupština Ličko-senjske županije proglasila područje Risovac-Grabovača zaštićenim u kategoriji značajni krajobraz.

Zaštićeno područje obuhvaća impozantnu površinu od 5620,72 ha, u cijelosti se nalazi unutar granica Općine Perušić i s njime upravlja Javna ustanova „Pećinski park Grabovača“. Kako u razgovoru ističe ravnateljica PP Grabovača Jelena Milković cilj zaštite je očuvati vrlo vrijednu georaznolikost i geobaštinu ovog područja, njegovu mozaičnost krajobraza prirodnih i doprirodnih staništa i s njima povezanu bioraznolikost.

L. O.