Zadnji je dan prijava senjskih umirovljenika za dodjelu poklon-bona. Grad Senj je i ove godine donio Odluku o  dodjeli poklon bona umirovljenicima slabijeg imovnog statusa. Poklon bon će se dodijeliti samo onim umirovljenicima čije mirovine ne prelaze 1.500 kuna, a izvršili su prijavu za dodjelu poklon bona. Prijava se može izvršiti u stručnim službama Grada Senja, Obala Franje Tuđmana 2, II. kat, Odsjek za društvene djelatnosti, još danas od 8 do 15  sati. Uz prijavu je potrebno priložiti osobnu iskaznicu, OIB te odrezak o isplati mirovine. Umirovljenici koji su prošle godine ostvarili pravo na poklon bon, ove godine ne trebaju izvršiti ponovnu prijavu.

L.O.