„Pokreni se, upoznaj i uživaj“

Na TV TZ Grada Otočca prihvaćen je prijedlog da se krene u poslove izrade nove brošure, jer je uvedeno niz novih turističkih sadržaja koji nisu obuhvaćeni u „starim“ brošurama. Uz svu današnju tehnologiju, internet i ostale medijske sadržaje istaknuto je da bi nove brošure svakako dobro došle, za što već sada postoji radna verzija brošure koju treba doraditi, a riječ je o jednoj vrsti letka „Između sna i jave“, Gacka sa kajakarenjem, letak koji pokazuje brojne aktivnosti koje se mogu provoditi, jer kad bi se taj letak otvorio imali bi kartu sa svim uputama, gdje je NP Plitvička jezera, Sj. Velebit, kolika je udaljenost od jedne do druge destinacije, sve pokriveno sa kontaktima a sa jednim pozivom gostima „Pokreni se, upoznaj i uživaj“. Tu bi bile prikazane ture pješačenja, biciklizam, ribolovne aktivnosti, upoznavanje kulturne baštine, tradicije i radionica, gastronomija i sl. Kako je letak zamišljen u formatu A4, njegova izrada ne bi predstavljala veliko financijsko opterećenje a svakako bi dobro došli pri podjeli turistima koji namjeravaju posjetiti Gacku dolinu.
Dražen Prša