Iako praktički „pliva u vodi“ područje Općine Plitvička Jezera već niz godina ima problema s opskrbom potrošača pitkom vodom. Zato je ova Općina posredovanjem svojega Društva „Vodovod Korenica“ d.o.o. je putem EU fondova ugovorilo projekt izgradnje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Plitvička Jezera. Trenutno je u završnoj fazi izrada studijske i projektne dokumentacije projekta koji će svojom realizacijom označiti novu kvalitetu života cijeloga područja. Projektom se planira rekonstrukcija i izgradnja cjevovoda i objekata vodoopskrbe i odvodnje, kao i izgradnja dva uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, UPOV Korenica i UPOV Čatrnja. Projektom je obuhvaćeno i područje NP Plitvička jezera.
Za izradu potrebne studijsko-projektne dokumentacije sklopljen je ugovor sa konzultantima „težak“ 8.774.630 kn, a sufinanciranje je osigurano iz EU fonda putem Javnog poziva Ministarstva poljoprivrede EN.2.1.11. Hrvatske vode oformile su Projektni tim za vođenje ovog projekta u čijem su užem sastavu predstavnici Općine Plitvička Jezera, Općine Rakovica, Vodovoda Korenica, Spelekom Rakovica, NP Plitvička jezera i Hrvatskih voda. Već od samog početka izrade pripremne dokumentacije bilo je jasno da ovaj, i inače zahtjevan projekt, dodatno komplicira činjenica da je veliki dio njegovog obuhvata unutar zaštićenog područja Nacionalnog parka, što je postavilo dodatne zahtjeve pred konzultante kod pronalaska tehničkih rješenja.
Načelnik Općine Plitvička Jezera Boris Luketić u razgovoru ističe temeljnu odrednicu i svrhu započetog projekta.

Načelnik Boris Luketić

-To je prije svega održiva vodoopskrba i odvodnja za stanovništvo i gospodarske subjekte na području općina Plitvička jezera Rakovica. Ovim projektom se uspostavlja kvalitetna i održiva vodoopskrba na području aglomeracije te priključenje stanovništva i gospodarskih subjekata koji trenutno nisu priključeni na sustav javne vodoopskrbe, kao i na sustav javne odvodnje sa uređajima za pročišćavanje otpadnih voda. Opravdanost projekta proizlazi iz potrebe za dugoročnim rješavanjem problematike otpadnih voda područja aglomeracije na kojem imamo područja naselja sa preko 2000 priključaka (ES) koji obuhvaćaju područje naselja Korenica, područje naselja Plitvička jezera, područje naselja Rakovica, a sve s ciljem kako bi smo sve otpadne vode na području aglomeracije skupili i putem kolektora usmjerili na odgovarajuće uređaje za pročišćavanje otpadnih voda te nakon pročišćavanja pročišćenu vodu ispustiti u recipijente, rekao nam je načelnik Luketić.
Održivost ovoga projekta se temelji na smanjenju troškova održavanja i upravljanja sustavima vodoopskrbe i odvodnje, poboljšanju kvalitete pitke vode, poboljšanju kvalitete upravljanja vodoopskrbom i odvodnjom, smanjenju cijena vodnih usluga, poboljšanje kvalitete vodnih usluga i jačanju konkurentnosti turizma i gospodarstva
Dakako da ovako obiman i složen projekt ne može pasti na teret samo jednoga subjekta pa su poduzeću „Vodovod Korenica“ d.o.o. u provedbi partneri Ličko-senjska županija,
Karlovačka županija, Općina Plitvička Jezera, Općina Rakovica i poduzeće „Spelekom“ d.o.o. Rakovica.
Projekt će pridonijeti održivom razvoju ekonomske komponente i uvesti će se tehnološke inovacije, povećati energetsku učinkovitost, poboljšati produktivnost i otvoriti nove poslove, što znači da će pridonijeti socijalnoj komponenti održivog razvoja (povećanje zaposlenosti, poboljšanje kvalitete i pristupačnosti usluga za stanovnike). Projektom se promiču načela dobrog upravljanja projektima koji su od velike važnosti za cjelokupno stanovništvo aglomeracije uključujući suradnju s civilnim društvom.
Projekt izgradnje vodno-komunalne infrastrukture će se aplicirati za sufinanciranje iz Kohezijskog fonda EU do kraja 2017. godine u ukupnom iznosu od 249.012.522,11 kn, a financirat će se sredstvima iz programa Kohezijskog fonda u iznosu od 170.048.161,23 kn, nacionalnim sredstvima (Hrvatske vode, Državnog proračuna Republike Hrvatske i proračuna lokalnih samouprava u ukupnom iznosu od 78.964.360,90 kn.

M. S.