Pokrenuta izrada Intervencijskog plana šireg područja Otočca

Prema informacijama nekolicine lokalnih medija vijećnici Grada Otočca održali su protekloga tjedna  radni sastanak na kojem su zajedno sa svojim bliskim suradnicima sudjelovali svi predstavnici jedinica lokalne samouprave koje su obuhvaćene Odlukom o području za koje će se izraditi Intervencijski plan. Osim Grada Otočca tu se ubrajaju Senj, Općine Brinje, Perušić, Plitvička Jezera i Vrhovine.

Na sastanku je jednoglasno dogovoreno da se zajedničkim radom, angažmanom i dogovorom svih navedenih jedinica lokalne samouprave sa ovoga područja kreće u realizaciju izrade Intervencijskog plana u koji će biti uključeni konkretni projekti svih jedinica lokalne samouprave presudnih za razvoj tih sredina.  

Nastavak ispod oglasa

Ovi pozitivni pomaci događaju se u vrijeme kada je Grad Otočac još uvijek jedina jedinica lokalne samouprave u RH koja zbog krivih odluka Gradskog vijeća nema izglasan proračun za 2020. godinu.

L.O.