-
-

U cilju što većeg smanjenja gubitaka vode u Gradu Otočcu, u četvrtak je obavljen dio poslova na ugradnji dijelova opreme protokomjera po crpnim stanicama i rezervoarima. Riječ je o ugradnji protokomjera i dva regulatora pritiska pomoću kojih će se tijekom noćnih sati obavljati smanjenje pritiska a u cilju smanjivanja gubitaka vode čija je vrijednost radova i opreme oko 500.000 kn što sa 80 posto financiraju Hrvatske vode a 20 posto se financira iz sredstava naknade za razvoj.
Direktorica Komunalca Otočac Marina Legčević kaže da kad se svi dijelovi ugrade na rspolaganju će im biti podatci koliko u koju vodospremu uđe vode s tim da će se moći odredit mjesta gdje su najveći gubitci vode. Dodaje da slijede poslovi na ispitivanju 30 km cjevovoda, od čega je jedan dio ispitivanja već obavljen, i pronađena su tri velika kvara. Ispitivanjem vodovoda kroz mrežu od 30 km saznat će se koliko još kvarova ima i koji će se odmah sanirati.
Tijekom 2015. godine u suradnji sa Hrvatskim vodama slijedi koncepcijsko rješavanje vodoopskrbnog sustava cijelog područja Grada Otočca, tako da će se financirati katastar vodova sredstvima od 1,4 milijuna kuna a izradom katastra vodovoda bit će omogućeno mjerenje gubitaka vode što će obuhvatiti ciljano rješavanje uočenih gubitaka.
Radove su obišli gradonačelnik Otočca Stjepan Kostelac, predsjednik i potpredsjednik GV Otočca Slaven Prpić i Josip Grčević.
„Ovaj projekt je iznimno važan jer direktno utječe na smanjivanje gubitaka vode u cjevovodima, koji su od više od 80 posto, ne samo u Otočcu nego na području cijele Hrvatske. Važno je da će se ovim poslovima smanje gubitci gdje je to god moguće. Sa poslovima se nastavlja i iduće godine čime vjerujem da ćemo uveliko utjecati na gubitke vode na području Grada Otočca“ – kazao je gradonačelnik Stjepan Kostelac.
D.P.