Općina Perušić objavila je Javni poziv namijenjen OPG-ima, fizičkim i pravnim osobama sa svojega područja kako bi  iskazali interes vezan uz svrhu polaganja ispita za edukaciju o održivoj uporabi pesticida. Javni poziv odnosi se na korisnike koji do sada nisu polagali ispit iz stručne osposobljenosti za rukovanje pesticidima i korisnike kojima je od zadnjeg polaganja prošlo pet godina.

Rok prijava za potencijalne polaznike edukacije je od 16. do 27. svibnja u Općini Perušić ili na telefon 053/679-188 gdje se mogu dobiti  informacije vezane uz cijenu tečaja.

L.O.