Skorpovac je sklonište na srednjem Velebitu, počesto spas za umorne planinare, putnike i namjernike. Planinarska etika i kultura nalažu svakome tko koristi neko sklonište ili dom da iza sebe ostavi red, stanje na kakvo je naišao. Nažalost, nije uvijek tako.

Skupina planinara koji su se ondje zatekli ovih dana pomislili su kako je u pitanju snimanje emisije „skrivena kamera“: posvuda nered, otpaci, razbacani ostaci hrane i ambalaže. Nered i nečistoća na svakom koraku!

Bilo je i primisli da su ovdje navratili ilegalni migranti čije higijenske navike obično nisu u skladu s regulama uobičajenih za ove prostore. Nisu migranti za sve krivi jer nehigijenske i ružne navike imaju neki naši sugrađani. Ako im je ovo smeće odraz (ne)kulture, blago onda njihovoj djeci! Za njih je itako prekasno.

L.O.