Prema ustaljenoj tradiciji Grad Otočac će i ove godine nastaviti sa sufinanciranjem prvog cijepljenja pasa protiv bjesnoće, mikročipiranja pasa te kastracije i sterilizacije pasa i mačaka, a sve s ciljem poticanja poštivanja temeljnih odredbi Zakona o zaštiti životinja te pomoći vlasnicima kućnih ljubimaca na svom području.

Sufinanciranje će se provoditi za prvo cijepljenje pasa protiv bjesnoće u iznosu od 150 kuna po jednom cijepljenju, za mikročipiranje pasa u iznosu od 100 kuna po jednom mikročipiranju, kao i za kastraciju i sterilizaciju pasa i mačaka u iznosu računa odnosno do maksimalno 350 kuna po jednoj kastraciji ili sterilizaciji.
Navedena sredstva će se uplaćivati vlasnicima kućnih ljubimaca stanovnicima Grada Otočca po priloženom računu koji mora sadržavati točnu naznaku imena i prezimena vlasnika kućnog ljubimca.

Zahtjevi za predmetno sufinanciranje mogu se popuniti i predati osobno u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Otočca.

L. O.