KARLOBAG – Kako bi se pomoglo pri nabavci školskih udžbenika Općina Karlobag i ove godine sufinancira dio troškova u iznosu od 50%. Odluka je to Općinskog vijeća koja se provodi već petu godinu za redom, rekao nam je  zamjenik načelnika općine Boris Smojver.

– Na ovaj način želimo barem malo pomoći roditeljima da financijski lakše prebrode  troškove koji ih uvijek čekaju na početku svake škoslke godine. Ove godine u našoj osnovnoj školi imamo 31 učenika.   Općina Karlobag je pozvala roditelje   da sačuvaju   račune za kupnju školskih udžbenika kako bi ih mogli priložiti zahtijevu za podmirenje dijela troškova. Zahtjevi za sibvenciju kupnje školskih udžbenika se mogu podnesti s prvim danom nove školske godine, rekao je zamjenik načelnika B. Smojver. U javnosti je malo poznati da Općina Karlobag u sklopu većeg angažmana mladih već niz godina u ljetnim mjesecima  u suradnji s Policijom organizira i financira patrole Mladeži policije.

H.J.