Grad Novalja priključio se mnogim jedinicama lokalne samouprave iz Ličko-senjske županije koje  su donijele odluke o mjerama  za poboljšanje pronatalitetske politike. Tako je gradonačelnik Grada Novalje donio je Odluku o novčanoj pomoći za svako novorođeno dijete na području Grada Novalje u 2022. godini.

Prema toj Odluci Grad Novalja pomagat će roditelje novorođenčadi sa po 5 000 kuna za svako prvorođeno dijete, sa po 10 000 za svako drugo rođeno dijete i po 25 000  kuna za svako trećerođeno dijete. Roditelji djece će za svako sljedeće rođeno dijete na ovome području dobiti po 5 000 kuna.

L.O.